ÜYELERE ÖZEL

Image

Devir İşlemleri

  • 06.03.2023

D E V İ R      E D E C E K L E R
•    Devir işlemleri NOTER kanalı ile yapıldığı taktirde  hukuki deger kazanır. Noter kanalı ile yapılmayan devirler ve sahıslar arasindaki yapılan özel sözlesme devirleri kabul edilmemektedir.
•    Devir işleminden önce Kooperatif Bilgi İşlem Servisinden BORÇUNA Baktırılmalıdır.
•    Devir alma işlemi noterden yapılmasına müteakip, Kooperatif Yönetim Kuruluna devir dilekçesi verilmek suretiyle ilişiğin kesilmesi gereklidir.

D E V İ R        A L A C A K L A R
•    Devir işleminden önce mutlaka Kooperatif binasina gelinerek bilgi alınması önerilir.
•    Noter kanalı ile yapılmayan devirler ve şahıslar arasindaki yapılan özel sözleşme devirleri kabul edilmemektedir.
•    Devir işlemini NOTERDEN BORÇSUZ olarak yapılması devir alan için gereklidir.
•    Devir işleminin noterden yapılmasından sonra Kooperatif bürosunda ortaklık dilekçesi ve müracaat formu doldurulacaktır.
Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra Kooperatif Yönetim Kurulunun onayından sonra  hisse devri gerçekleştirilecektir.

Beraberinde getirilecek dökümanlar
•    Noter Senedi Sureti ( Devir Sözleşmesi ) 
•    Vekalet Örneği ( Noterden Onaylı ) 
•    Beyanname ve Taahhütname (Noterden Onaylı) 
•    4 Adet Fotograf 
•    Nüfus Cüzdani Fotokopisi
Not: Devri yapılacak hissenin geriye dönük borcu olmaması ve devir alınacak aya ait ödemenin yapılması gerekmektedir.

Eksik Evraklar Alınmayacaktır.   

DEVİR İŞLEMLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ